„Дни на физиката“ от 17 до 20 април 2019 г.

04.04.2019 г.

Сесията се провежда в рамките на “Дни на науката” на ТУ-София и се организира от Катедра по приложна физика повече от 15 години.

Основната цел на тези дни е да популяризира физиката между студентите на ТУ-София. За студентите се изнасят научно-популярни и научни лекции и доклади от студенти и преподаватели от различни университети, както и от известни български физици в страната и чужбина. 

2020-07-15