Студентска Олимпиада по Теоретична Електротехника

04.04.2019 г.

Студентска Олимпиада по Теоретична Електротехника ще се проведе на 13.04.2019г. в Технически Университет-София. Тя се организира и провежда от катедра „Теоретична електротехника”, Факултет Автоматика. Олимпиади се провеждат всяка година вече няколко десетилетия. Те дават възможност на студентите да изявят своите знания и да ги сравнят на национално ниво. И тази година ще бъдат сформирани два отбора от най-добре представилите се студенти от вътрешния кръг на Олимпиадата, които да представят достойно ТУ – София на Републиканската Студентска олимпиада.

 

2020-07-15