ТУ е най-активното висше училище

25.03.2019 г.МОН отличи изявени участници в РП „Хоризонт 2020“

С 1,924 млн. евро привлечени средства Техническият университет - София получи (25.03.) сертификат за постижения в категория: Най-активно висше училище по РП „Хоризонт 2020“  в България.
На тържествена церемония наградата връчи зам.-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева. Тя поздрави най-активните участници и подчерта, че в края на 2018 г., Европейската комисия е обявила 335 конкурсни сесии за подаване на проектни предложения, като предварителните очаквания са чрез тях да бъдат преразпределени приблизително 20 млрд. евро от остатъчния бюджет на Програмата.

За първа година, Министерство на образованието и науката отличи изявени участници в Рамкова програма „Хоризонт 2020“ в осем категории. Целта е, МОН като национално координиращ орган, да насърчи по-активното участие в дейността по европейските проекти, да привлече партньорство и да отдаде заслужено обществено признание на най-активните организации и екип.

2020-07-15