Участвайте в първия Copernicus Hackathon Sofia
 

Copernicus Hackathon Sofia ще се проведе в периода 19 – 21 април 2019 г. в гр. София, на територията на Технически Университет - София.

Целта на това първо по рода си събитие е да популяризира иноваторското мислене и да привлече вниманието на обществото към широкото приложение на спътниковите данни от наблюдението на Земята, при мониторинг на атмосферата, морската среда, земната повърхност, климата, обществена сигурност и управление на извънредни ситуации, въпроси от изключителна важност за всяка една сфера от нашето ежедневие.
 
Copernicus Hackathon Sofia се провежда с подкрепа на организации партньори и спонсори. Технически Университет – София, Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) е домакин на състезанието като част от Центъра за върхови постижения УНИТе - Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото. Основен организатор е Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ (RST-TTO) към Българска Академия на Науките, член на мрежата на Coperniucs Relay към Европейската комисия.
 
РЕГИСТРАЦИЯТА Е ОТВОРЕНА!
Изберете предизвикателството за вас! Участвайте!
 
Подробна информация за събитието - условия, програма, място, час, дата и място на информационните и обучителни семинари са публикувани тук и на сайта на събитието: http://hackathon.rst-tto.com/

2020-07-15