Енергийните експерти демонстрират как да снижим потреблението

"Да свалим сметката за ток"
News7.bg, 29.01.2015г., 17:55

При правилно потребление на тока можем да смъкнем сметката си значително, твърдят енергийните експерти. При това, без да се изисква да правим нещо допълнително. Как може да стане това? Отговорите дават от Катедра "Електроизмервателна техника" към Техническия университет в София.
 

2018-07-03