КОНКУРС ПРЕДПРИЕМАЧ В НАУКАТА С НАГРАДА 30 000 ЛВ.

На 3 април, 2019 г. (сряда) от 13:30 ч. представители на Фондация Карол Знание ще направят представяне на второто издание на програмата Предприемачи в науката – предприемаческо обучение за учени и конкурс за проект с награда 30 000 лв.

Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост.

В програмата Предприемачи в науката през 2019 г. могат да се включат докторанти и учени, защитили докторска дисертация през последните пет години в следните направления:

  • Изкуствен интелект
  • Автоматизация
  • Инженерни науки
  • Нови технологии

В рамките на конкурса за проект се предвижда, провеждане на обучение. Обучението е безплатно и е насочено къмдокторанти и млади учени, работещи в областта на инженерните науки, автоматизацията, изкуствения интелект и новите технологии.

Предприемачи в науката се провежда от втората половина на септември до края на ноември, а конкурсът за паричната награда е в началото на декември.

Вижте подробности за програмата и как да кандидатствате тук.

2020-07-15