Вузове връщат задочното обучение

Университети връщат задочната форма на обучение с цел да привличат и работещи студенти.
Публикация на в-к 24 часа, 11.02.2015г.
Пълния текст на статията: /kcfinder-master/upload/files/Zadochno_obuchenie.jpg

2018-07-03