Проф. д-р инж. Валентин Колев - Декан на ЕФ и доц. д-р инж. Георги Тодоров-Ръководител катедра "Електрически машини", ЕФ, посетиха гр. Охрид в Република Северна Македония

11.03.2019 г.
Проф. д-р инж. Валентин Колев - Декан на ЕФ и доц. д-р инж. Георги Тодоров-Ръководител катедра "Електрически машини", ЕФ, посетиха гр. Охрид в Република Северна Македония на 21 и 22 февруари 2019 г. На уговорените предварително срещи те презентираха на македонските кандидат- студенти възможностите и условията за кандидатстване и обучение в Технически университет – София. Посещението бе по покана от директорите на двете най-елитни средни училища в града - ОЕМУЦ „Св. Наум“ и ОСУ „Св. Климент Охридски“.
Срещите предизвикаха сериозен интерес сред ученици, учители и родители.

2020-07-15