Дни на отворените врати 2019

На 14.03.2019 г. и 15.03.2019 г. в Техническия университет-София ще се проведат „Дни на отворените врати“. Основната цел на инициативата е бъдещите кандидат-студенти да посетят лабораториите на университета, да се запознаят с възможностите за обучение и с добрите перспективи за професионално развитие. Поканени са ученици от гр. София и страната, които имат интерес към инженерните науки. За тях ще са отворени лаборатории по: оптоелектроника и оптични комуникации, видеокомуникации и технологии, електрически апарати и релейна защита, виртуална реалност, мехатроника и информационна техника, технология на машиностроенето, металорежещи машини, електронна микроскопия, химия, автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката, импулсна, цифрова и микропроцесорна схемотехника и други. Преподаватели ще демонстрират съвременни системи и технологии в областта на компютърните.
 
Дните на отворените врати са част от кандидат-студентската кампания на университета.
 
Пълен списък с лабораториите на университета: тук
 
 
    
 
 

 

2019-09-11