Български учен - Офицер на Академичните палми

"33-ма инженери с френски дипломи"
Франкофоните в Техническия университет в София изпратиха випуск 2014
Татяна Дикова, в-к Азбуки, брой 7 от 12-18 февруари 2015г.

Повече на адрес: http://mail70.abv.bg/app/servlet/getdata?fid=10&mid=13962331545&eid=4&charset=UTF-8&ac=s&fn=10139623315454.jpg

2018-07-03