Първо място в шест направления за ТУ в Рейтинговата система на българските университети 

За пореден път Техническият университет е на първо място в 6 професионални направления
За трета поредна година на церемонията "Най- добрите университети в България", организирана (12.02.2019) от в. „24 часа“, Техническият университет - София получи награда за първо място в Рейтинговата система на  българските  университети с водеща позиция в шестте най-престижни професионални направления: „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“. „Техническият университет е храм на българското инженерно образование.

 
 
 
Той е обучил близо 100 хиляди инженери, които изграждат индустрията на страната ни. Резултатите от тази рейтингова система показват нашата отговорност пред обществото, защото първите, на-добрите чертаят жалоните във висшето техническо образование“. С тези думи ректорът чл.-кор. проф. д.т.н.  Георги Михов прие отличието от главния изпълнителен директор на „Каолин“ АД д-р Волф Харлфингер, който подчерта, че успеха на фирмата му се дължи на кадрите, които се формират в университетите и по специално в ТУ.

2019-09-11