Изложение "СТАЖОВЕ" в Технически университет-София

Изложението "СТАЖОВЕ" в Технически университет се провежда за осма поредна година.
По време на изложението ще има възможност за директен контакт между студентите и фирмите, техни потенциални работодатели, които ще могат да представят информация за своята дейност, за свободни стажантски позиции, за стипендиантски програми, както и да се срещнат и разговарят със заинтересовани студенти.
На 16 април 2019 г. изложението ще се проведе във 2-ри и 12-ти учебни корпуси на Техническия университет-София, гр. София, а на 17 април 2019 г. изложение "Стажове" ще се проведе едновременно в ТУ-София, филиал Пловдив и в ТУ-София, Факултет и Колеж-Сливен.
За повече информация:  Център "Кариера и възпитаници", career@tu-sofia.bg или  телефони: 02/ 965 34 40 и 02/ 965 22 03.

2019-02-01