Техническият университет не нарушава закона!

В броя от 06.02.2015 година на вестник "Стандарт" е поместена публикация "Фантоми в Техническия", в която са цитирани факти и данни, които не отговарят на истината и на установения ред в Република България за отпускане на държавна субсидия. Изпращаните от нас документи по въпроса са съгласно установените законни изисквания. Изказваме съжаление, че уважавано и престижно издание като Вашето е подведено с непроверени и грешни данни, въз основа на които са направени неверни констатации.
 
Пълния текст на адрес: http://www.standartnews.com/balgariya-

2018-07-03