Представяне на резултатите от проект за иновации и трансфер на знания в областта на нанотехнологиите, енергийната ефективност и виртуалното инженерство

03.12.2018 г.
На 3 декември (понеделник) 2018 г. от 10:00 ч в Академична зала на ТУ-София, блок 1 в Ректората на Техническия университет – София (адрес: бул. „Св. Климент Охридски“ №8) бяха представени резултатите от изпълнението на проект  „Университетски научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство“ (УНИК).  
Университетски комплекс с изградени 16 лаборатории, включващи high-end технологии за физическо прототипиране, изградена експериментална площадка за изследване  на технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), както и създадено докторантско училище с обучени над 40 докторанти бяха сред част от представените днес в Техническия университет – София резултати от изпълнението на проект „Университетски научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство“ (УНИК). 

2018-12-04