Представяне на резултатите от изпълнението на проект „Университетски научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство“ (УНИК)

На 3 декември (понеделник) 2018 г. от 10:00 ч в Академична зала на ТУ-София, блок 1 в Ректората на Техническия университет – София (адрес: бул. „Св. Климент Охридски“ №8) ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проект  „Университетски научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство“ (УНИК). Събитието се организира от Технически университет - София и Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Представянето  ще бъде открито от Ректора на Техническия университет, чл. кор. проф. дтн Георги Михов, и проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд „Научни изследвания“.Официален гост от страна на Министерството на образованието и науката ще бъде г-жа Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката. Ръководителите на проекта проф. Камен Веселинов, проф. Георги Тодоров и проф. Никола Калоянов ще представят резултатите от изградената инфраструктура и изследванията в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство.  По време на събитието ще бъде демонстрирана и част от изградената нова научна инфраструктура.

2020-07-15