ТУ-София откри нов обучителен център в партньорство с „Рено Нисан“ България

22.11.2018 г.

Центърът е към катедра „Двигатели, автомобилна техника и транспорт“ при Факултет по транспорта

На 22 ноември се откри нов обучителен център в Технически университет – София в партньорство с „Рено Нисан“ България. Новият обучителен център е ключова стъпка в партньорството между „Рено Нисан“ България и Технически университет - София, което стартира през 2016 г. Центърът ще бъде в помощ на университета при подготовката на студенти  от Факултет по транспорта, както и ще бъде използван за бъдещи обучения на технически специалисти от дилърската мрежа на Renault, Dacia и Nissan в България. Обучителният център бе официално открит от ректора на Технически университет – София чл.- кор. проф. дтн инж. Георги Михов и Хаким Бутера, генерален мениджър на „Рено Нисан“ България в присъствието на преподаватели и студенти от университета, както и представители от „Рено Нисан“ България. „Изключително важно е прякото участие на бизнеса в процеса на обучение на студентите. Не само от гледна точка на осъвременяване материалната база в университета, но и по отношение на адаптирането на обучителните програми в реално време според изискванията на бизнеса.“, заяви чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов, ректор на ТУ-София, по време на откриването на новия обучителен център. „Вярвам, че това партньорство е полезно както за бизнеса, така и за университета, тъй като ще ни помогне съвместно да постигнем по-ефективно обучение.“ допълни Ректорът. „Откриването на новия обучителен център е от изключителна важност за нас. Убедени сме, че успехът на компанията и развитието на автомобилната индустрия в България зависи от постоянното усъвършенстване на кадри в рамките на нашата дилърска мрежа и качественото обучение на бъдещи специалисти." заяви Хаким Бутера.

   


2020-07-15