Споразумение за сътрудничество ще сключат КРИБ и ТУ-София

13.11.2018 г.


На 13.11.2018, вторник, от 10.30 часа в заседателната зала на Академичния съвет на Технически университет – София, бул. “Климент Охридски” 8, бл. 1, ет. 2, ще бъде подписано Рамково споразумение за стратегическо сътрудничество между Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), представлявана от нейния председател Кирил Домусчиев, и Технически университет - София (ТУ-София), представляван от неговия ректор, чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов.
Целта на споразумението е да се засили връзката между бизнеса и висшето образование чрез повече съвместни проекти, които да намират реални решения на предизвикателствата както от страна на работодатели, така и от страна на висшето образование.

2018-11-13