В Технически Университет – София успешно приключи записването на студенти след втория етап на класирането

Технически Университет – София е записал 90% от първокурсниците, заедно с филиалите  в град Пловдив  и Сливен, което за поредна година  доказва огромния интерес към предлаганите от него бакалавърски специалности. Продължава приемането на документи за попълване на ограничен брой места след първи и втори етап на класирането. Кандидатите трябва да носят диплома за средно образование-оригинал и ксерокс-копие. Документи на кандидат-студентите, които ще се дипломират през месец август-септември се приемат със служебна бележка (академична справка) от училището с оценките от дипломата.

За справки и информация:
Технически Университет – София, Учебен отдел, блок 2, ет. 3, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.

2018-08-20