Университетът ни е марка в индустрията

 "Университетът ни е марка в индустрията"

Казва проф. Георги Михов - новият ректор на Техническия университет в София
Вестник АзБуки, брой 47, 20-26 ноември 2014г.
Повече:
http://www.azbuki.bg/editions/azbuki/news/152-allnews2014/ed-472014/1452-news472014-6

2018-07-03