Посланикът на Судан в България Н. Пр. Илхам Ахмед посети Сливен

14.09.2017г. 

Официалните гости ще се срещнат и с академичното ръководството на ТУ-София и "Факултет и Колеж-Сливен". В рамките на посещението ще се състои работна среща, на която ще бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество в областта на науката и образованието и обмена на студенти. Очаква се да се подпише меморандум за сътрудничеството между Технически университет-София и Алзаием Аласхари Юнивърсити - Република Судан.

Вижте репортажа тук.

Bta.bg, 14.09.2017г. 

2018-12-03