Техническият университет отваря филиал в Стара Загора заради трите ТЕЦ на "Марица-изток"

14.09.2017г. 
 


Идеята за филиала е осъществена съвместно от трите ТЕЦ от промишления комплекс "Марица-изток", Община Стара Загора и Техническия университет. Проектът е за изравнително обучение и прием само за магистърска програма "Топлоенергетика". Филиалът ще осигурява професионална реализация на студентите в най-голямата топлоелектрическа централа в страната. Успешно преминалите изравнителното обучение ще имат възможност да участват в стипендиантска програма на ТЕЦ-овете.

Прочетете цялата статия тук.

Dnevnik.bg, 14.09.2017г. 

2018-12-03