Студентите от немския факултет в ТУ получават и немска диплома


16.05.2017 г.Представителството на Бавария в България - Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) към Техническия университет - София организираха информационно мероприятие за Бавария.

Чуйте репортажа тук.

БНР, 16.05.2017 г.

2018-12-03