Прагматичната мечта на един учен


04.05.2017 г. 

Техническия университет - София, има две структури, разположени на територията на Сливен: Инженерно-педагогически факултет и Колеж. След 4-годишно обучение, завършили Факултета, получават диплом за "бакалавър", с квалификация "инженер" в специалностите: Компютърно и софтуерно инженерство; Автоматика и информационни технологии; Електротехника; компютърни системи в машиностроенето; Автотранспортна техника; Осветителна, вентилационна и климатична техника. Факултетът обучава и студенти в степен "магистър".

Прочетете цялата статия тук.

В-к "Аз Буки", 04.05.2017г. 

2018-12-03