Награда „Еврика“ за млад изобретателСветослав Стоев е съавтор на 8 научни публикации и е участник в колективи на редица научно-изследователски проекти с публично и индустриално финансиране. В качеството си на член на научно-изследователска лаборатория „CAD/CAM/CAE в индустрията“ при МТФ на ТУ – София е носител на следните колективни награди: от Шестото издание на националния конкурс за иновативно предприятие на годината, организиран от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Мисията на Световната банка в България – награда за научноизследователска организация на 2009 г.; златен медал и диплом от Международния технически панаир в Пловдив през 2011 г.

Evrika.org, 29.01.2017г.  
Duma.bg, 31.01.2017г. 

2018-06-26