ТУ-София въвежда високотехнологични средства за обучение по проект


Техническият университет-София, в който се обучават над 10 000 български и чуждестранни студенти и докторанти, е вторият университет след СУ „Климент Охридски“ в рейтинговата класация на висшите училища в България. Двете университетски направления, приоритизирани по проекта, в които се обучават над 3700 студенти, са с най-висок брой точки - 99,9 след тези на СУ „Климент Охридски“ (със 100,5 точки), определени по рейтинговата методика за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на ОПРР 2014-2020 г., уточниха от техническия университет.

Прочетете цялата статия тук.


Computerworld.bg, 22.12.2016г.

2018-06-26