Кои са най-добрите университети у нас

  

Всъщност средният облагаем доход на завършилите Комуникационна и компютърна техника в Техническия университет - София, дори е по-висок от средния за страната. От 2068 лева през миналата година, през 2016-а вече е 2307.


БНТ, 18.11.2016г.
БТВ, 18.11.2016г.

2018-07-02