Стопански факултет към ТУ-София събра световни икономически умове на конференция

  

2016-а година е юбилейна за един от факултетите на Техническия университет в София – Стопанския. Създаден през 1991-а – днес той вече е сред водещите във ВУЗ-а и се радва на голям интерес от страна на студентите. Целите, с които е нагърбен при появата си вече са изпълнени от Стопанския факултет. В началото на 90-те години у нас резонно има засилен интерес  към обучение, съчетаващо икономически и мениджърски дисциплини със засилена подготовка в областта на индустриалните и информационните технологии. В днешни дни СФ към ТУ-София гледа уверено към нови хоризонти на развитие, така че отново да е в услуга на своите студенти и техните потребности.

Цялата статия прочтете тук.

Econ.bg, 20.07.2016г.

2018-07-03