Откриване на “Дни на науката на ТУ – София 2023"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 18.05.2023 г във Филиал Пловдив на Техническия университет – София тържествено бяха открити “Дни на науката на ТУ – София 2023“ . Заедно с това бе открита и 12-тата Международна научна конференция "Техника, технологии и системи –  ТехСис 2023“ .

Проф. дн инж. Иван Кралов, ректор на ТУ – София откри “Дни на науката на ТУ – София 2023“, като изтъкна: „Дни на науката на ТУ – София“ е наистина уникално събитие, традиционно за университета, което се провежда вече седемнадесета година. Уникалното в него е, че всяка година над 30 конференции са организирани или съорганизирани от водещи изследователски екипи в нашия университет. Множеството чужденци, които участват през последните години, наличието на млади специалисти и изследователи, както и приложния характер на разработките, са много обнадеждаващи за нас. Голяма част от публикациите, които се докладват на тези конференции, се реферират в световните бази от данни Scopus и Web of Science, но радостното през последните години е, че нараства значително броят на тези, които са в с най високо качество на научните разработки. Тези форуми имат много значения за нас. Те помагат на младите хора да започнат своите първи крачки в науката, представяйки своите разработки и изследвания, виждайки и споделяйки идеи, опит и разбира се виждания за бъдещи разработки със своите колеги както от България, така и от Европа, така и от целия свят. Тези разработки също така имат и значим приложен характер, много от тях се финансират от водещи световни компании. Тези форуми са ярко доказателство, че ние работим в правилната посока и че сме настойчиви в преследването на своите изследователски цели. Нещо повече, за нас е чест и гордост, че водещите завършващи специалисти - бакалаври, магистри и докторанти остават като изследователи в университета, в нашите новосъздадени центрове за върхови постижения и за компетентност, което показва, че ние работим по един правилен път и това дава устойчивост на цялата ни дейност. А младите изследователи са най важната част от обществото, която ние обучаваме. Това са хората, които утре ще заемат нашите места, ще обучават бъдещия елит на нацията и ще продължат нашата дейност. Те са тези, които ще създадат новото общество, знаещо и можещо, така че да прави това, на което не сме го учили, тоест да претворява мечтите на хората в реалност, да прави реалния трансфер на знания на технологии, на инженерни решения - от академията, от науката към обществото, към регионите и разбира се към бизнеса. Техните успехи могат само да ни радват.“ 

Доц. д-р инж. Лидия Гълъбова, заместник-ректор научна и приложна дейност заяви:  „Дни на науката“ е уникален формат, който дава възможност за изява на изследователите от Техническия университет – София и не само на тях, и на изследователи от национално и международно равнище. В рамките на този формат са включени над 30 конференции в различни научни и инженерни области и тук изследователите могат да представят своите научни достижения, да демонстрират резултатите от своя дългогодишен труд. Но наред с това тук се дава начало на бъдещи научни проекти и научни разработки. Освен това „Дни на науката“ имат и още една много важна роля, свързана с израстването на младите изследователи, докторантите, а също така и с тяхното кариерно развитие. Те им помагат да довършат своите научни разработки и да намерят решение на някои от въпросите, по които работят. Форумите, включени в рамките на „Дни на науката“, дават възможност на младите хора да придобият умения за представяне на своите научни разработки, наред с това чрез участието си в тези форуми те могат да получат и експертен опит, тъй като във форумите участват висококвалифицирани колеги от различни научни направления, от различни научни институции от България, така и от чужбина. Освен това форумите се провеждат в различни прекрасни градове на страната София, Пловдив, Созопол, Варна и Сливен. И младите хора могат също така да обогатят своите познания за България, да разширят своите междукултурни познания, така че тези форуми са изключително важни за изследователите от всички възрасти. Форумите в рамките на „Дни на науката“ се наложиха през годините като едно привлекателно място за редица изследователи от много европейски страни, а в някои случаи и от страни извън Европа, напр. от Япония, даже от Колумбия. Това дава възможност на нашите изследователи да се докоснат до достиженията на своите колеги от други държави. Но и чуждестранните колеги също проявяват сериозен интерес за участие, като възможност за съчетаване на научна работа и научни контакти. От значение е и възможността за осъществяване на връзки с бизнеса, защото много често спонсори на тези научни форуми са представители на бизнеса, които пък са привлечени именно от последните достижения и разработки, които могат да намерят приложение в тяхната дейност. Техническият университет – София от една страна захранва икономиката с инженерни кадри, които са силно търсени, особено в настоящия момент. В същото време дава и инженерни решения, иновации и рационално внедряване на ключови нови технологии, което от своя страна пък има икономически ефект. Все по-голямо внимание се обръща и на новосъздадените центрове за върхови постижения, в които Техническият университет – София е партньор и в които има лаборатории, разполагащи с уникално за страната оборудване, което малки и средни предприятия нямат възможност да закупят, но имат необходимост от правене на различни тестове, експерименти, проучвания. И именно там е ролята на тези центрове за върхови постижения, с участието и на нашия университет, където нашите изследователи, нашите инженери, докторанти и други млади учени работят в полза на бизнеса и обществото.“ 

Проф. д-р инж. Въльо Николов, директор на Филиал Пловдив на ТУ – София каза: „Филиалът в Пловдив отново е домакин на откриването на „Дните на науката“, а тяхното значение за Техническия университет – София е огромно. Благодарение на този уникален формат от една страна се систематизираха различните дотогава провеждани научни форуми в университета в една обща структура. Това осигурява едно много по-добро планиране и участие на нашите колеги -  преподавателите, докторантите и разбира се нашите студенти, които участват в различни проекти, научно изследователски или приложни, пък даже и внедрителски. Това е една възможност те да представят своите достижения, да установят контакти с техни колеги от съответните области и специалности, да обменят идеи и да подготвят бъдещи свои проекти. От друга страна, те допринасят за издигане на изследователските резултати на едно много по-високо ниво. Стремежът в Техническия университет  - София е непрекъснато да повишаваме качеството както на научните изследвания, така и на обучението на нашите студенти и докторанти. И същевременно да осигурим една много добра приемственост по отношение на кадровото осигуряване на университета. И разбира се „Дните на науката“ са един лакмус за бизнеса, това е безспорно. Още повече, че разработките обикновено са получени на базата на съвместна работа по задачи и заявка на бизнеса. Така те помагат за иновационното развитие на нашата страна, за да се издигне качеството на производството и производителността в индустрията. Ето защо трябва да се върви към все повече генериране и внедряване на иновативни решения, това е нашата цел и смисълът на нашата работа.“

 

За „Дни на науката на ТУ – София“

„Дни на науката на ТУ – София“ е уникален формат, обединяващ разнообразни научни форуми, организирани от ТУ – София в рамките на календарната година. През 2023 г. се организира за 17-ти пореден път. Тази година в “Дни на науката на ТУ – София” са включени 31 форума, 17 от които предлагат опция за индексиране на изнесените доклади във водещи бази данни, включително в Scopus. 15 от форумите ще се проведат на морския бряг, по-голямата част от тях в живописната база на ТУ – София „Лазур“, в град Созопол.

Официалното откриване на „Дни на науката на ТУ-София – 2023 г.“ ще се проведе на 18-ти май 2023 г. във Филиала на ТУ – София в град Пловдив, заедно с откриването на 12-тата Международна научна конференция "Техника, технологии и системи" –  ТехСис 2023.

Тазгодишното издание на “Дни на науката на ТУ – София” започна на 6-ти април, с 22-те „Дни на физиката“ и ще продължи до 25-ти ноември 2023 г., когато ще се проведе конференцията „Акустика 2023“.

 

 

 

Подробна информация за всички конференции вижте тук 

Последвайте ни2023-05-19