Тържествено честване на 30-та годишнина на Факултета за френско обучение по електроинженерство на Техническия университет – София под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова

 

 

С тържествена церемония се отбеляза 30-та годишнина на Факултета за френско обучение по електроинженерство на  Техническия университет – София. Създаден непосредствено след промените в България, факултетът е не просто с изучаване на френски език, а надгражда способности, защото се работи по френската система за инженерно обучение, заимстван е френският модел на висше образование, включени са водещи български и френски преподаватели, каза деканът проф. д.ик.н. Кирил Ангелов.

Академичното ръководство на Техническия университет - София награди днес вицепрезидента Илияна Йотова със златен медал за приноса й към франкофонията в България и специално за подкрепата й за френското инженерно обучение, част от което е Факултетът за френско обучение по електроинженерство в Техническия университет - София. Медалът е и за изключителния й принос за развитието на висшето образование в България. Това каза ректорът на Техническия университет - София проф. дн инж. Иван Кралов.

На тържественото честване присъстваха също министърът на външните работи Николай Милков, който също поздрави ръководството на университета и присъстващите гости, посланикът на Франция в България Жоел Мейер, посланикът на Мароко у нас г-жа Закия Ел Мидауи, Председател на Групата на посланиците франкофони в България, посланиците на Белгия, Швейцария, Албания, Виетнам и Египет. Присъства и Генералния секретар на Европейския технологичен университет, Тимоте Тури, представители на институции и на партньорски университети, преподаватели и студенти.

„Академичното ръководство на Техническия университет - София награждава със златни медали, с плакети и със специални грамоти и заслужили преподаватели на факултета, представители на франкофонски организации, на фирми - спонсори на университета и на Факултета за френско обучение по електроинженерство, подпомагащи развитието на франкофонията и френското обучение“, каза проф. Иван Кралов.

Той отбеляза още, че сега се изграждат 42 мрежи от европейски университети и Техническият университет - София участва в една от тях, наречена Европейски технологичен университет. В тази европейска мрежа са включени осем европейски технически университети от различни държави в цяла Европа. В бъдеще студентите от този Европейски технологичен университет ще получават единна европейска диплома, като минимум два семестъра ще трябва да учат в друг университет, освен в основния партньорски университет, допълни ректорът.

„С българските си дипломи инженерите от Факултета за френско обучение електроинженерство  са приети да работят навсякъде в ЕС, в много страни от Азия. Френският език е нещо повече от прозорец към многообразието по света“.  Това каза в своето приветствие вицепрезидентът Илияна Йотова. Тя открои ролята на президента Желю Желев за отварянето на вратите на франкофонската общност за България. По думите на вицепрезидента Йотова той добре е съзнавал, че това е първият прозорец, който България отваря към света.

Факултетът за френско обучение по електроинженерство е връстник на франкофонията в България, заяви днес министърът на външните работи Николай Милков в словото си. Той подчерта, че в това отношение приносът на Факултета за френско обучение по електроинженерство е безспорен. „Той е пример за успешно сътрудничество между бизнеса и образованието, и това се осъществява чрез възможността, която предоставя френският език за намирането на работа трудовия пазар - не само у нас, но и в чужбина“, каза министър Николай Милков.

Деканът на Факултета за френско обучение по електроинженерство, проф. д.ик.н. Кирил Ангелов отбеляза, че по времето на съществуването си специалностите се насочват към всички направления на високотехнологичното инженерство, като в момента, освен електроинженерство, са включени специализации по автоматика, електроника, компютърната техника, телекомуникации.Това са инженерни специалности, които имат пряко приложение не само в България, но и по света, подчерта проф. Ангелов. Дипломите на студентите не само са признати във Франция, но и са равностойни на френските, добави той.

Френският бизнес, който е в България не е малък и дава много добра възможност за работа. Студентите  получават не само 100 процента реализация по специалността, но и висок жизнен  стандарт, който надхвърля средния за България, изтъкна още проф. Ангелов. Предоставят се и възможности на студентите да се обучават във Франция, те могат за 12 месеца да отидат на обучение и в партньорски университети. А в същото време годишно между 35-40 студенти идват от Франция при нас, за да проведат един-два семестъра, каза още проф. Ангелов.

След официалната част се проведе Кръгла маса за възможностите и предизвикателствата пред франкофонското висше образование в България.

 

 

 

Последвайте ни2023-03-21