От 6-ти до 10-ти март в Клуж-Напока се проведе среща на партньорите от EUt+ Alliance

 

  

 

 

 

 

В периода от 6-ти до 10-ти март в Технически университет – Клуж-Напока, Румъния, за трета поредна година се проведе среща на партньорските университети от алианса Европейски технологичен университет. 

В срещата се включиха 150 участници от 8-те държави на алианса. Техническият университет – София беше представен от 17 участници, ръководени от ректора проф. дн инж. Иван Кралов.

Седмицата на Европейския технологичен университет беше открита от ректора на Технически университет Клуж-Напока, проф. Василе Цопа на официална церемония, посветена на участието на жените в различни технологични научни направления и включени в управлението на високотехнологични предприятия. По време на церемонията своята работа представиха жени – предприемачи и лидери на високотехнологични международни компании. Церемонията завърши с кратък, забавен урок по румънски език за начинаещи и приветствие от ректора към жените участници в срещата по повод международния ден на жената.

По време на работната седмица бяха проведени оживени срещи и дискусии по широк кръг от ключови за бъдещото развитие на алианса въпроси като образование, наука, опазване на околната среда и екологично инженерство с акцент към т. нар. зелени градове.

По време на заседанията на Комисията по образование на алианса беше обсъдена възможността за издаване на общи сертификати за студентите, обучавани в партньорските университети. В резултат на работата на Комисията беше разработен сертификат, който да се присъжда на студентите от Европейския технологичен университет с цел увеличаване на възможностите им за реализация във всички страни от Европейския съюз.

По време на срещата на алианса на Европейския изследователски университет се проведоха и срещи, свързани с работата по създаване на нови съвместни учебни планове и програми, т. нар. клъстери на алианса – гражданско инженерство, телекомуникации и машиностроене. Започна работа по подготовката на новите клъстери – микроелектроника и компютърни науки.

Комисията по наука обсъди работата и развитието на Европейските изследователски институти (European Research Institutes – ERI), създадени в рамките на Европейския технологичен университет. Водещ сред тях е институтът, наречен ECT Lab (И, Си, Ти, Лаб) – Европейска лаборатория за култура и технологии, ръководен от проф. Ноел Фицпатрик, включващ представители на 8-те партньорски университета.

Наред с това като част от научната дейност бяха представени и възможностите за научна дейност и обучение, които предлагат лабораториите на Технически университет Клуж-Напока, а също и лабораториите на останалите партньори.

В последния ден от „Седмицата на Клуж-Напока“ се проведе и традиционната среща на ректорите, по време на която беше обсъдена стратегията на алианса за съвместна изследователска дейност между партньорите, бъдещите научни проекти и по-нататъшните етапи от развитието на алианса. Срещата на ректорите продължи с представяне на инициативата старт-ъп селища. Тя е инициирана от кмета на Клуж-Напока, който е силно ангажиран с малките и средни селища. Той отправи приветствие към участниците в срещата от Брюксел, където присъства на среща на старт-ъп селищата. В рамките на тази инициатива Технически университет Клуж-Напока си партнира с общината на града, като това партньорство обхваща и други членове на алианса на Европейски Технологичен Университет като Политехнически университет – Картахена, Испания, Технически Университет – София, България и Технологичен Университет – Дъблин, Ирландия. Всички тези университети се ангажират да се подкрепят взаимно. Предстои в инициативата да се включат и други университети – членове на Европейския Технологичен Университет. Целта на проекта е да се развиват градските, крайградските и селските райони около големите градове и да се даде възможност на хората, които живеят в тези региони, да получат същите условия и качество на живот, с които разполагат хората, населяващи големите градове.

Седмицата в Клуж-Напока завърши със среща с представителите на Студентски съвет. По време на нея студентите представиха своя манифест – документ, подготвен след общата среща на всички студенти от Европейския технологичен университет. Чрез този документ студентите изразяват желанието си да получават подкрепа от страна на ректорите през следващите години при решаване на всички студентски въпроси.

 

 

Последвайте ни 
 

2023-03-15