Първа официална работна среща по Проект №: BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ – София"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 22-ри февруари, в Техническия университет - София се състоя първата официална среща по този проект, който ще затвърди ТУС като най-престижния, иновативен и високо технологичен, технически университет в България и ще допринесе за утвърждаване на неговата международна разпознаваемост.

Техническият университет – София е един от 9-те български университета от Мрежата изследователски висши училища. Той е определен на конкурсен принцип в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и официално постави началото на своя проект, в рамките на който се предвижда да изпълни своята четиригодишна стратегическа научно-изследователска и иновационна програма за развитие.

Стратегическата програма за развитие е финансирана по Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации и тя ще бъде реализирана, чрез изпълнение на проект: „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ - София".

Гости на срещата бяха проф. дхн Георги Вайсилов и г-н Динко Драганов от Изпълнителна агенция „Програма за образование". Присъстваха ръководители и членове на определените чрез международно оценяване изследователски групи от водещи, утвърдени и млади изследователи. Бяха представени и привлечени от чужбина водещи учени, които ще подпомогнат развитието на допълнителен научен капацитет и експертиза. На срещата присъстваха още и членовете на Управителния комитет и на Съвещателния борд на проекта.

Срещата се откри от ректора на ТУ – София проф. дн инж. Иван Кралов с кратко приветствие към участниците. Той благодари на всички изследователи, които със своя упорит труд и постигнати резултати направиха възможна реализацията на настоящия проект:

„Тук, в Техническия университет – София ще израсне и ще работи новото поколение изследователи, което ще създаде своите научни школи, за да развие знанието и най-вече да реализира трансфер на технологии към индустрията и обществото“ – отбеляза ректорът на ТУС.

Кратко приветствие отправи и Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование", проф. Георги Вайсилов. Агенцията е определена за Управляващ орган на Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации. В своето приветствие той подчерта, че проектът на Техническия университет – София се реализира, именно защото е оценен като един от най-добрите в областта на научните изследвания и иновации. Чрез реализацията на този проект Техническия университет – София ще развие своя научен потенциал и ще подобри своята международна  разпознаваемост. Агенцията очаква реални, практически резултати, които ще ни послужат за основа при формулирането на насоките и целите за бъдещите проекти.

„Пожелавам ползотворна работа на научните групи и Ви уверявам, че винаги може да разчитате на нашата подкрепа, за да може ефективно да се управляват и използват отпуснатите средства и успешно да се реализира проекта“ - каза проф. Георги Вайсилов.

По време на първата официална работна среща доц. д-р инж. Лидия Гълъбова,  Председател на Управителния комитет и зам.-ректор по научната и приложната дейност на университета представи членовете на Управителния комитет и членовете на Съвещателния борд, който включва видни представители на българската индустрия и водещи изследователи с международна значимост. След това тя запозна присъстващите със Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие и представи на  присъстващите основните цели и задачи, както и приоритетните за ТУ – София перспективни научни направления. Бяха изяснени основните дейности, чрез които ще бъде реализирана програмата.

Накрая бяха представени 13-те научни групи, които започнаха своята работа по развитие и изграждане на допълнителния капацитет в перспективните и стратегическите за Техническия университет – София и страната научни и научно - приложни направления.

Срещата завърши с кратка дискусия.

 

Последвайте ни на2023-03-02