Среща на ректорите на партньорските университети в третия ден на форума „Sofia week“Третият ден от работата на форума в ТУ-София, Eut+ започна със среща на ректорите на 8-те университета партньори. Основната точка, която се обсъжда е подготовката на документите за кандидатстване за финансиране на следващия етап на проекта. Срокът за подаване на документите е 31 януари 2023 г. Важен въпрос, който се дискутира е търсене на възможности за кандидатстване по други програми на ЕС, като програма Хоризонт и програма Мундис. Общо е мнението, че до този момент проектът  EUt+ се развива успешно, каквото мнение е изразено в доклада на Наблюдаващия орган по Програмата. Дискутират се още въпроси свързани с развитието на съвместни IT платформи и сътрудничеството в областта на градове с нулеви емисии. Подготвени са за подписване два документа – Open Research Statement и Agreement for EUt + Graduate Research School. Днес делегатите ще се срещнат с комисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта – Мария Габриел.

Последвайте ни на 

2023-01-19