В Техническия университет – София продължава „Sofia week“ на Европейския технологичен университет EUt+Днес, 18.01.2023 г. в Техническия университет – София е вторият работен ден на форума „Sofia week“ на Европейския технологичен университет (EUt+).

В различни групи по осем работни пакета над 80 участници от осемте европейски университета – партньори в EUt+ обсъждат всички важни въпроси, свързани с въвеждането на европейски бакалавърски и магистърски степени, европейски дуални програми, съвместните научно-изследователски дейности и трансфера на технологии и изграждането на общи управленски и координационни структури в университетите. Работните пакети са:

1. Управление и координация

2. Приобщаване и внедряване

3. Общи учебни планове в единното образователно пространство

4. Структуриране и ангажиране в изследователската и развойна дейност

5. Мобилност

6. Интегрирана инфраструктура

7. Обща идентичност

8. Устойчивост и разпространение на академичните знания.

Студентите от партньорските университети ще имат възможността да получат най-доброто от всеки кампус за надграждане в своето академично обучение. Това ще ги направи по-конкурентоспособни на пазара на труда, тъй като ще имат широк поглед, както по отношение на отделните образователни системи, така и на най-новите тенденции в развитието на европейската и световната икономика. 

„Sofia week“ е последната среща на партньорите преди кандидатстването за втората фаза на проекта EUt+ до края на януари 2023 г. EUt+ се реализира в изпълнение на една от водещите инициативи на Европейския съюз за изграждане на общо европейско образователно пространство и развитие на науката и технологиите.

Последвайте ни на2023-01-19