Семинар на тема „Теория и практика при измерването на аерозоли“На 24-ти  януари 2023 г. в „Националния център по мехатроника и чисти технологии“, кампус „Студентски град на Техническия университет – София ще се проведе семинар на тема „Теория и практика при измерването на аерозоли (Theory and practice in aerosol measurements)”, организиран с любезното съдействие на Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, одобрена с Решение на МС № 577/17.08.2018 г. и финансирана от МОН (Споразумение № Д01-271/09.12.202, https://nnpos.wordpress.com/).

Семинарът е насочен главно към млади изследователи и специалисти, с интерес в измерването на аерозоли, както при източника така и в състава на атмосферен въздух или вътрешна работна среда (в затворени помещения). Задълбоченото изучаване на проблема изисква съвременна изследователска техника, позволяваща надеждно измерване/моделиране на аерозолите и определяне на физичните и химичните им характеристики. В допълнение е необходимо надеждно изучаване на процесите, водещи до тяхното образуване при съответния източник и не на последно място тяхното разпространение в околната среда и въздействие върху живите организми.

Предвидено е участие на място и с отдалечен достъп на учени от Български и чуждестранни изследователски институции от Германия, Австрия, Италия и др.

 За повече информация вижте: Брошура    Регистрационна форма

 

Последвайте ни на2023-01-13