Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов награди заслужили преподаватели на Техническия университет – София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 30.11.2022 г. на тържествена церемония в сградата на „Националния център по мехатроника и чисти технологии“, кампус „Студентски град“ в присъствието на членовете на Академичния съвет, ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов връчи „Златен медал на Техническия университет – София“ и грамота на заслужили преподаватели на университета.

За дългогодишната си преподавателска, научна и административна дейност и своя принос за развитието и издигането на авторитета на Техническия университет – София и във връзка с навършване на кръгла годишнина бяха наградени следните изявени преподаватели: доц. д-р инж. Пенчо Георгиев Венков от Факултет Автоматика,  доц. д-р инж. Анастасия Петрова Кръстева от Факултет по електронна техника и технологии, доц. д-р инж. Димитър Серафимов Алексиев от Факултет по електронна техника и технологии, проф. дтн инж. Михаил Христов Анчев от Факултет по електронна техника и технологии и проф. дн д-р инж. Йордан Генов Генов  от Машинно-технологичен факултет (сега Факултет по индустриални технологии).

Посмъртно златен медал и грамота бяха присъдени на доц. д-р инж. Петър Добрев Добрев от Машинно-технологичния факултет (сега Факултет по индустриални технологии).

Проф. Кралов поздрави заслужилите преподаватели и закри церемонията с думите: „Честито на наградените и нека да си пожелаем, ние – техните наследници – да  бъдем достойни последователи на делото им!“  

Последвайте ни на2022-12-01