Проф. Иван Кралов е избран за член на Научния съвет на ФОМ – Висше училище по икономика и мениджмънт, Есен

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ректорското ръководство на ФОМ – Висше училище по икономика и мениджмънт, Есен избра за член на своя Научен съвет ректора на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов. Това е още едно международно признание за проф. Кралов, който благодарение на своята експертиза като изследовател, преподавател и административен ръководител в областта на висшето образование ще допринесе за вземането на важни управленски решения от Научния съвет на ФОМ – Висше училище по икономика и мениджмънт, Есен.  

Научният съвет е орган от водещи личности в областта на научните изследвания и обучението, чийто опит дава импулси за стратегическото развитие на ФОМ – Висше училище по икономика и мениджмънт, Есен, основно в областта на научните изследвания, при избора на преподаватели, при осигуряването на високо качество и на дидактиката в образователния процес.

ФОМ – Висше училище по икономика и мениджмънт, Есен е един от четирите партньорски университети на Факултета за германско инженерно обучение и индустриален мениджмънт  (ФаГИОПМ) и предлага обучение по магистърската програма „Стопанско управление“, с възможност за придобиване на немска диплома – Master of Business Administration.  ФОМ – Висше училище по икономика и мениджмънт, Есен активно участва и в съвместни изследователски проекти с ФаГИОПМ. Изборът на проф. Кралов за член на Научния  съвет на ФОМ – Висше училище по икономика и мениджмънт, Есен ще даде нов тласък за разширяването и задълбочаването на ползотворното сътрудничество между двата университета.

 

Последвайте ни на2022-11-25