Втора годишна конференция Европейска култура и технологии Lab+ „Techne logos, Care and the (Neg) Anthropocene“


Втората годишна конференция Европейска култура и технологии Lab+ „Techne logos, Care and the (Neg) Anthropocene“ ще се проведе в периода 18-ти – 20-ти януари 2023 г. в East Quad, Grangegorman Campus, Technological University (Дъблин). Организатори на конференцията са Европейския технологичен университет (EUt+) и Европейската лаборатория за култура и технологии „ECT Lab+“.

Целта на конференцията Европейска култура и технологии  Lab+ е да събере експерти от областта на изкуствата, хуманитарните и социалните науки, технологиите и други, които да предложат начини за преминаване отвъд Антропоцена чрез отричане на довелите за неговото развитие тенденции.

Каним Ви да вземете участие с Ваш доклад, панел, предстаяне, уъркшоп семинар, презентаця с постер, художествено предложение, артистичен разговор, инсталация и интервенция, които разглеждат връзката между технологията, грижата и (Не)Антропоцена. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани.

Следните тематични направления, без ограничения само до тях:

 • Практики и технологии за усещане за удовлетвореност в архитектурата, социалните грижи, здравеопазването, грижите за децата, производството на храна и образованието и т.н.
 • Климатичните промени, Колапсологията и биоразнообразие
 • Афект и емоция в изкуствения интелект, етичен и зелен изкуствен интелект
 • Утопичен и критичен спекулативен дизайн и естетика
 • Спекулативни измислици и бъдещи технологични въображения
 • Европейска зелена сделка и технологично развитие
 • Етика на отговорното технологично развитие
 • Креативна технология и култура на критичния производител
 • Етика на грижите – securitas и нови технологии
 • Климатичната справедливост като социална справедливост, производство на храна и сигурност
 • Queer екология и Пост-естественото.

Срокът за изпращане на описание/резюме от 250 думи (с изключение на препратките)  е преди 30-ти  ноември 2022 г.

За да изпратите резюмето си, моля, използвайте системата за онлайн подаване на EasyChair (потребителите, които влизат за първи път, ще бъдат помолени да се регистрират в EasyChair): https://easychair.org/conferences/?conf=tela2023

Период на провеждане: 18-ти – 20-ти  януари 2023 г.

Място на провеждане: East Quad, Grangegorman Campus, Technological University Dublin

Основен лектор: Yves Citton от Université Paris 8

Лице за контакт: connell.vaughan@tudublin.ie

Допълнителна информация вижте тук

Последвайте ни на2022-11-20