Обява за конкурс за места за студентска мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“На основание Двустранни договори между ТУ-София и чуждестранни университети се обявяват следните свободни конкурсни места за участие в мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“, включващо семестриално обучение, подготовка на дипломна работа, докторска дисертация за всички редовни студенти от образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, „Магистър“, „Доктор“ от всички факултети на ТУ-София, желаещи да вземат участие в програмата.

Austria

University of Applied Sciences Technikum Wien – 2 места

Graz University of Technology - 2 места

Cyprus

Cyprus University of Technology – 2  места

Czech Republic

Brno University of Technology - 2 места

Czech Technical University in Prague - 2 места

VSB-Technicka Univerzita Ostrava- 2 места

Denmark

Denmarks Tekniske Universitet - 2 места

University of Southern Denmark- 2 места

France

University of Technology of Troyes- 2 места

University de Corse Pascal Paoli - 2 места

ENSAM, Paris - 2 места

EPMI, GRADUATE SCHOOL OF Electrical Engineering, Production Engineering, and Industrial Management - 2 места

INP de Grenoble - 2 места

Аix-Marseille Universite - 2 места

Hungary

Szechenyi Istvan University, Gyor- 2 места

Germany

Darmstadt University of Applied Sciences - 2 места

Technische Universitaet Dresden - 2 места

Karlsruher Institute for Technology - 2 места

Technische Universitaet Ilmenau - 2 места

Hochschule fur Telekommunikation - 2 места

Hochschule Offenburg / Offenburg University of Applied Sciences - 2 места

Otto von Guericke Universitat Magdeburg - 2 места

Italy

Politecnico di Milano - 2 места

University of Pisa, Department of Mathematics - 2 места

Univversita degli Studi del Sannio, Benevento - 2 места

Ireland

Technological University  Dublin - 2 места

Waterford Institute of Technology - 2 места

Latvia

Riga Technical University - 2 места

Lithuania

Vilniaus Technologiju ir dizaino kolegija - 2 места

Polska

AGH University of Science and Technology - 2 места

Romania

Technical University of Cluj-Napoca - 2 места

Spain

Universidad Politecnica de Cartagena - 2 места

Universidad Politecnica de Madrid  - 2 места

Universidade Autonoma de Barcelona - 2 места

The Netherlands

Eindhoven University of Technology - 2 места

Pазмер на месечния Еразъм+ грант - 600 евро за следните държави: Австрия, Испания, Италия, Португалия, Гърция, Кипър, Дания, Швеция и др.

Pазмер на месечния Еразъм+ грант- 540 евро за държавите: Словакия, Словения, Македония, Турция, Сърбия, Чехия, Румъния и др.

Изисквания към кандидатите:

-Да са редовно или задочно обучение на образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър или докторант.

-Да  имат успех от предходна година  „добър“.

-Владеещи английски език или езика на съответната страна.

Кандидатите трябва да подадат следните документи в канцеларията на факултета:

1. Заявление за участие в конкурса.

2. Академична справка или Уверение за студентско състояние  и среден успех от следването.

За справки и подаване на заявления за кандидатстване:

-проф.  Taшо Ташев, каб. 2316, тел. 02965 2324, t_tashev@tu-sofia.bg  

-Румяна Йорданова, каб. 1255, тел. 02 965 2655, andru@tu-sofia.bg

-Камелия Райнова, каб. 1255, тел. 02 965 2655, kkaneva@tu-sofia.bg

Последвайте ни на2022-11-14