Мария Габриел посети Техническия университет – София


На 10.11.2022 г. на посещение в Техническия университет – София бе Мария Габриел, Европейски комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. Тя бе посрещната от ректора на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов в сградата на новосъздадения Национален център по мехатроника и чисти технологии, кампус „Студентски град“. На срещата присъстваха зам.-ректорите - проф. д-р инж. Любомир Димитров, проф. д-р Георги Венков, доц. д-р инж. Лидия Гълъбова и доц. д-р инж. Росен Радонов, проф. дн инж. Георги Тодоров, декан на Факултета по индустриални технологии и председател на Общото събрание на ТУ – София, проф. дтн инж. Николай Николов, помощник-ректор, проф. д-р инж. Георги Ангелов, директор на Дирекция „Информация и връзки с обществеността“ и г-н Никола Николов – главен секретар на ТУ – София.

 Проф. Кралов представи Техническия университет – София, като изтъкна, че това е най-старият и водещ технически университет в България и в региона, създаден през 1945 г. „За близо 80 години ние сме обучили над 160 000 инженери, а в момента се обучават 11 500 студенти, от които 750 са чуждестранни, както и над 300 докторанти. Преподавателите са над 700. Университетът има 3 чуждоезикови факултета – английски, немски и френски, които присъждат двойни дипломи, 2 филиала в Пловдив и Сливен, 2 колежа и 2 средни училища в своята структура.  Нашият университет подготвя широкопрофилни специалисти в най-съвременните направления – интелигентни системи и изкуствен интелект, киберсигурност, анализ на данни, информационни и комуникационни технологии, роботика, мехатроника, авиация, енергетика и др. Силна подкрепа получаваме от бизнеса, който в горните курсове активно се включва в обучението на студентите. Всяка година организираме „Дни на науката“, в рамките на които се провеждат над 30 научни конференции, 17 от които са индексирани в Scopus и Web of Science. ТУ – София има сключени над 150 договора с чуждестранни университети и научно-изследователски институти. По Програма „Еразъм+“ университетът има най-големия бюджет за студентска мобилност в страната. ТУ – София е част от Европейския технологичен университет, който обединява осем университета от различни части на Европа, с което за нашите студенти се откриват възможности за обучение в различни кампуси и получаване на единна европейска диплома“, заяви проф. Кралов. „Научно-изследователската и приложна дейност формира 1/3 от бюджета на университета. През последните години изградихме и участваме в 5 Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност. Най-голям е Националният център по мехатроника и чисти технологии, където има 16 лаборатории с технологии и оборудване на най-високо световно ниво. Там работят и се обучават нашите студенти и докторанти, ние привлякохме на работа първенците на випуските и сега там се твори наука, разработват се готови пазарни продукти и се трансферират технологии към индустрията“, разказа проф. Кралов. „По този начин ние изпълняваме нашия социален ангажимент, работейки за намиране на решения на наболелите въпроси на икономиката и обществото като цяло – енергийна ефективност, опазване на околната среда, здравеопазване и разбира се подготовка на бъдещия технически елит на страната“, допълни проф. Кралов.
Комисар Габриел благодари за сърдечното посрещане и интересната информация и заяви: „Моето посещение е знак, че ние, европейските комисари живо се интересуваме от развитието на образованието, иновациите и научните изследвания. Техническият университет – София е  прекрасен пример за изграждането на европейските университетски мрежи и тяхната роля в тези процеси, а участието в редица европейски изследователски проекти създава допълнителна стойност за обществото и издига авторитета на Вашия университет“.
След това Мария Габриел разгледа лабораториите в Националния център по мехатроника и чисти технологии и остана силно впечатлена от модерното оборудване, от младия екип от изследователи, постигнатите успехи и бъдещите планове за работа. Срещата приключи с взаимни пожелания за поддържане на постоянна връзка, диалог и сътрудничество между Европейската комисия и Техническия университет – София.

Последвайте ни на2022-11-17