Посланикът на Република Южна Африка посети Техническия университет – София
На 08.11.2022 г. на посещение в Техническия университет – София бе Н .пр. Табо Тахе, посланик на Южна Африка в България. Гостът бе посрещнат от ректора на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов. На срещата присъстваха проф. дн инж. Георги Тодоров, декан на Факултета по индустриални технологии и председател на Общото събрание на ТУ – София, проф. дн инж. Николай Николов, помощник-ректор на ТУ – София, проф. дн инж. Иван Ячев – директор на Дирекция „Международен обмен и интеграция“, проф. д-р инж. Ташо Ташев, декана на Факултет за английско инженерно обучение и координатор за Програма „Еразъм +“ в ТУ – София, проф. д-р инж. Георги Ангелов, директор на Дирекция „Информация и връзки с обществеността“.  

Проф. Кралов представи Техническия университет – София, като изтъкна, че това е най-старият и водещ технически университет в България и в региона, създаден през 1945 г. „За този период са обучени над 160 000 инженери, а в момента се обучават 11 500 студенти, от които 750 са чуждестранни, както и над 300 докторанти. Преподавателите са над 700. Университетът има 3 чуждоезикови факултета – английски, немски и френски, 2 филиала в Пловдив и Сливен, 2 колежа и 2 средни училища в своята структура. ТУ – София има сключени над 150 кооперационни договора с чуждестранни университети и научно-изследователски институти. По Програма „Еразъм+“ университетът има най-големия бюджет за студентска мобилност в страната. Започнахме изграждането на университетска мрежа, ние сме част от Европейския технологичен университет, който обединява осем университета от различни части на Европа, с което за нашите студенти се откриват възможности за обучение в различни кампуси и получаване на единна европейска диплома“, заяви проф. Кралов. „Гордеем се с нашата научно-изследователска дейност, на която се пада 1/3 от бюджета на университета. Развиваме съвременни научни направления като мехатроника, информационно-комуникационни технологии, авиация, нови енергийни източници, роботика и др. Открихме нови специалности в областите изкуствен интелект, киберсигурност и анализ на данни. През последните години изградихме Центрове за върхови постижения  и Центрове за компетентност, където има лаборатории с технологии и оборудване на най-високо световно ниво. Там работят и се обучават нашите студенти и докторанти, там се прави наука и се разработват готови пазарни продукти и се трансферират технологии към индустрията, в полза на обществото“, разказа проф. Кралов.

Посланик Тахе благодари за сърдечното посрещане и интересната информация и заяви: „Моето посещение има за цел да обсъдим възможностите за задълбочаване на сътрудничеството на наши университети и научни институти с Техническия университет – София. Тази година отбелязваме 30 години от установяването на дипломатически отношения между нашите две страни, макар че още от 60-те години ние поддържаме ползотворни връзки. Нека да си пожелаем в бъдеще нашето сътрудничество да е още-по успешно.“

Проф. Ташев съобщи, че по Програма „Еразъм +“ Техническият университет – София реализира 4 проекта с Cape Peninsula University of Technology. Два от тях са приключили, третият ще завърши в края на юни 2023 г., а четвъртият продължава по-дълго. В рамките на тези проекти е осъществена мобилност на преподаватели, студенти и служители от двата университета. През февруари 2023 г. ще бъде подадена заявка за още един нов проект, което доказва, че отношенията между двата университета се развиват успешно.

Проф. Тодоров, който е бил на посещение в Cape Peninsula University of Technology заяви, че сега предстои сътрудничеството да се разпростре и в научно-изследователската дейност, включително чрез привличане на фирми от индустрията. 

Срещата приключи с пожелания за продължаване и разширяване на академичното и научно сътрудничество между двете страни, което е от взаимен интерес.

Последвайте ни на2022-11-09