В Берлин се проведе конференцията Future Battery ForumНа 3-ти и 4-ти ноември в Берлин се проведе третата конференция „Future Battery Forum“, в която участваха Ректорът на Техническия университет – София проф. дн инж. Иван  Кралов,  Деканът на Факултетa по  индустриални технологии и председател на Общото събрание на ТУ – София – проф. дн инж. Георги Тодоров и Ректорът на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. проф. д-р инж. Ивайло Копрев. В  конференция „Future Battery Forum“ се разглеха 5 стратегически теми:

-Материали и компоненти

-Мащабиране на производството

-Приложения и случаи на използване

-Жизнен цикъл и устойчивост

-Бъдещи технологии за батерии.

Конференцията се проведе присъствено и онлайн и включи изложба, на която се представиха най-новите технологии, продукти и решения от иновативни компании. Проведоха се и уъркшопи, в които професионалисти и експерти работят в екип, обмениха идеи, обсъждиха резултати и стигнаха до нови решения и разработки.

Последвайте ни на 

2022-11-04