Факултетът по телекомуникации, в сътрудничество с Ericsson, стартира образователна програма по 5G технологии за студенти от ТУ – София


 

Технически университет – София подписа меморандум за партньорство с Ericsson за стартиране на програма „Ericsson Educate: 5G University“, като сертифициращ курс в рамките на хорариума за извънаудиторна заетост на студенти, обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ (3-ти и 4-ти курс) и ОКС „Магистър“. Инициативата има за цел да повиши дигиталните умения, знания и осведоменост на студентите за нововъзникващите технологии.

Заповядайте на официалното откриване на „Ericsson Educate: 5G University“, на 8-ми ноември 2022 г. от 16:00 часа в лекционна зала 1152 (ТУ – София, Блок 1), за да научите повече и да се запишете за програмата.

5G е платформа за услуги и иновации, с потенциал за положително въздействие върху обществата, икономиките, хората и околната среда. Технологиите, които са част от съвременното общество, са обект на значима цифрова трансформация. Пред правителствата, индустрията и академичният сектор са налице нови предизвикателства за съвместна работа и създаване на висококвалифицирани инженерни кадри, с компетенции в областта на 5G технологиите. Преодоляването на разликите между уменията на специалистите и потребностите на компаниите от ИКТ сектора е от съществено значение, за да се отговори на бързо променящите се изисквания за умения. Студентите трябва да са готови да участват и да допринесат за цифровата трансформация на икономиката на своята страна и трансформацията на индустрия 4.0.  За да помогне в справянето с това предизвикателство, Ericsson разработи програма за дигитални умения, под името „Ericsson Educate: 5G University“. Програмата предоставя 64-часово задълбочено обучение по 5G технология и стандарти. Специализираното обучение ще се проведе на български език от преподаватели от Факултета по телекомуникации (ФТК), ТУ – София, на базата на учебни материали, разработени от Ericsson. Курсът на обучение е разделен в три модула: 5G радиомрежа за достъп (5G RAN), 5G опорна мрежа (5G Core) и облачни технологии в архитектурата на 5G мрежите (5G Cloud). Продължителността на обучението е два семестъра, в рамките на учебната 2022-2023 година. Целта на програмата е да надгради текущите знания на студентите. Акцентира се върху знания, фокусирани към реални технически решения, имащи за цел да се подобри готовността на студентите за бъдеща работа в ИКТ сектора. При успешно преминато онлайн оценяване, участниците в обучението ще получат сертификат (Ericsson digital badge), удостоверяващ нивото на придобити знания. Ericsson, чрез своята всеобхватна образователна инициатива Connect To Learn, се ангажира до 2025 г. да окаже подкрепа на 1 милион деца и младежи, чрез предоставяне на достъп до дигитално обучение и програми за развитие на умения. 

Студентите, които проявяват интерес да се включат в обучението, е необходимо да попълнят онлайн форма за записване до 22-ри ноември 2022 г. от тук

https://forms.gle/BfFJex1fwMz5cNoJ9

Допълнителна информация можете да получите от доц. Кирил Късев (ФТК) – email: kmk@tu-sofia.bg

Последвайте ни на2022-11-08