Курсове за теоретична подготовка на пилоти за гражданската авиация от 05.12.2022 г.Висша школа „Авиация” към ЦРК на ТУ – София (Сертификат за Одобрение  No BG/ATO-005 от 06.04.2022 г.) започва от 05.12.2022 г. провеждане на следните курсове за теоретично обучение на:

1.„Любител пилот на самолет – PPL(A)”

2.„Транспортен пилот на самолет – АТPL(A)”

Обучението се извършва от професионални преподаватели и водещи специалисти от авиационната индустрия. 

Справки и записвания:

-на телефон:  0886 846 376

-на адрес: София 1000, бул. „Климент Охридски” 8, Технически университет, блок 10, кабинет 10114

Допълнителна информация:

-интернет адрес: http://aero.tu-sofia.bg/bg/shkola.htm

-FB: https://www.facebook.com/Aviation.TUSofia

 

Последвайте ни на2022-10-31