Посланици на скандинавските страни посетиха Техническия университет – СофияНа 27.10.2022 г. на посещение в Техническия университет – София бяха Н. пр. Кристина Кувая – Ксантопулос – посланик на Република Финландия в България, Н. пр. Сири Беате Бери – посланик на Кралство Норвегия в България, Н. пр. Йес Брогорд Нилсен – посланик на Кралство Дания в България и г-жа Мария Лакова от Консулството на Кралство Швеция в София. 

Срещата се проведе в сградата на „Националния център по мехатроника и чисти технологии“, кампус „Студентски град“. Гостите бяха посрещнати от ректора на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов. На срещата присъстваха заместник – ректорите  проф. д-р инж. Георги Венков, доц. д-р инж. Лидия Гълъбова и доц. д-р инж. Росен Радонов, проф. дн инж. Георги Тодоров – декан на Факултетa по  индустриални технологии и председател на Общото събрание на ТУ – София, проф. дн инж. Иван Ячев – директор на Дирекция „Международен обмен и интеграция“, проф. д-р инж. Георги Ангелов – директор на Дирекция „Информация и връзки с обществеността“, декани и преподаватели. Проф. Кралов запозна гостите с историята, дейността и актуалните цели и задачи на Техническия университет – София, като изтъкна, че това е най-старият и водещ технически университет в България и в региона, създаден през 1945 г. „За този период са обучени над 160 000 инженери, а в момента се обучават 11 500 студенти, от които 750 са чуждестранни, както и над 300 докторанти. Тази година ние открихме четири нови специалности – „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ – на български и английски език, „Киберсигурност“ и „Анализ на данни“. ТУ – София има сключени над 150 кооперационни договора с чуждестранни университети и институти. Нашият университет е част от Европейския технологичен университет, който обединява осем университета от различни части на Европа, с което за нашите студенти се откриват възможности за обучение на най-високо световно ниво и получаване на единна европейска диплома. Университетът има 3 чуждоезикови факултета – английски, немски и френски, 2 филиала в Пловдив и Сливен, 2 колежа и 2 средни училища в своята структура“ – заяви проф. Кралов.  С особена гордост ректорът на ТУ – София  изтъкна факта, че университетът е част от три новосъздадени Центъра за върхови постижения – ЦВП „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, ЦВП „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-Обществото (УНИТе)“ и ЦВП „Наследство БГ“. Освен това ТУ – София участва и в два Центъра за компетентност – ЦК "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“(Пловдив) и Център за компетентност “MIRACle – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“. Научно-изследователската дейност се финансира както от национални източници, така и от европейски програми и от бизнеса. „В Националния център по мехатроника и чисти технологии е изградена модерна научно-изследователска инфраструктура и работят както опитни, така и млади  изследователи. Ние сме в тясна връзка с бизнеса, който ни възлага приложни изследвания и разработки. Ние се стремим да ги превърнем в пазарни продукти с висока добавена стойност и извършваме трансфер на технологии към индустрията. Тук работят и се обучават и нашите студенти“ – разказа проф. Кралов. Гостите благодариха за сърдечното посрещане и интересната информация, като поставиха редица въпроси, свързани с обучението, научно-изследователската дейност, връзката с частния сектор и изразиха своята готовност да бъдат посредници за установяване и развитие на сътрудничество между университети и изследователски организации от техните страни и Техническия университет – София. След това те разгледаха лабораториите в Центъра и останаха силно впечатлени от модерното оборудване и амбициозните цели, които си поставя в днешния високотехнологичен свят Техническият университет – София.
 


Последвайте ни на 

2022-10-28