Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов награди изявени професионалисти и заслужили преподаватели на Техническия университет – СофияНа 26.10.2022 г. на тържествена церемония в присъствието на членовете на Академичния съвет, ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов връчи „Златен медал на Техническия университет – София“ и грамота на изявени професионалисти и заслужили преподаватели на университета. За своите заслуги  в развитието на сътрудничеството с Техническия университет – София бяха наградени Валентина Танева – Съветник по образование на Президента на Република България, чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски дмн – Началник на Клиниката по неврохирургия на Университетска болница „Н. И. Пирогов“, генерал-майор доцент д-р Груди Ангелов – бивш началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, инж. Петър Статев – Председател на Надзорния съвет на  София Тех Парк, д-р инж. Венцислав Славков – член на Съвета на настоятелите на ТУ – София. За дългогодишната си преподавателска, научна и административна дейност и своя принос за развитието на Техническия университет – София бяха наградени изявени преподаватели: чл.-кор. проф. д-р инж. Димитър Бучков -  бивш ректор на ТУ – София, проф. д-р инж. Стефан Табаков, проф. д-р инж. Михаил Лепаров, проф. дн  инж. Валери Младенов, доц. д-р инж. Георги Сапунджиев, доц. д-р инж. Румен Николов, проф. д-р инж. Ангел Диков, проф. дн  инж. Йордан Генов, проф. дн  инж. Георги Тодоров, доц. д-р инж.  Антоанета Тодорова, доц. д-р инж. Вълко Вълчев, доц. д-р инж.  Йордан Чобанов,  проф. д-р инж. Иванка Монева,  проф. д-р инж. Андреас Хараламбус, доц. д-р инж. Пани Карамански, проф. дн инж. Иван Узунов, проф. дтн инж. Владимир Пулков, доц. д-р инж. Снежана Терзиева, проф. дтн инж. Михаил Анчев, проф. дтн  инж. Иво Малаков, доц. д-р инж. Димитър Пенев, доц. д-р инж. Димитър Алексиев,  проф. д-р инж. Тодор Тодоров, проф. д-р инж. Стефан Овчаров, проф. д-р инж. Константин Димитров, доц. д-р инж. Анастасия Кръстева и доц. д-р инж. Татяна Лефтерова.  Посмъртно златен медал и грамота бяха присъдени на проф. дтн инж. Бранимир Сандалски, на доц. д-р инж. Петър Добрев и на доц. д-р инж. Георги Влайковски. Проф. Кралов закри церемонията с думите: „За мен връчването на награди е един от най-хубавите моменти, защото това е заслужено признание за работата и успехите на нашите преподаватели, за плодотворното сътрудничество с нашите партньори и осмисля нашето съществуване като университет и изследователски център. Ние изграждаме бъдещето, създаваме техническия елит на нацията, който ще работи за просперитета на нашето общество. Да мечтаем заедно и да претворяваме мечтите си!“

Последвайте ни на2022-10-27