Oбучение за усъвършенстване на езиковите компетенции по английски език


 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми колеги,

На Вашето внимание представяме възможност за участие в обучение, финансирано по проект ИННОТЕХ ПРО за усъвършенстване на езиковите Ви компетенции по английски език. За обучението могат да кандидатстват преподаватели от Техническия университет – София, заемащи академична длъжност в някое от следните професионални направления:

4.6. Информатика и компютърни науки;

5.1. Машинно инженерство;

5.4. Енергетика;

5.13. Общо инженерство

или водещи дисциплини по учебни планове от тези направления.

Начин на провеждане: два пъти в седмицата по 3 учебни часа с общ хорариум 160 учебни часа. Начало на курса: 2 седмици след приключване на подбора

Място на провеждане: он-лайн

Документи за кандидатстване: европейски формат на автобиография, мотивационно писмо, анкета за самооценка на езиковите компетенции

Срок за подаване на документи: 15.12.2022 г.

Документи се подават по електронен път тук

Повече информация вижте тук 

 

 

Последвайте ни 

 2022-11-23