Техническият университет – София в престижната световна класация Times Higher Education World University Rankings 2023За поредна година Техническият университет – София получи високо международно признание в класацията Times Higher Education World University Rankings. Въпреки по-големия брой участници и завишени критерии като средна начална заплата на завършващите висшисти, оценката на политиките за привличане на бежанци и др., Техническият университет – София, заедно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, остават единствените висши училища в страната, включени в тази класация. Това е израз на високото качество на образование, научни изследвания и трансфер на технологии към индустрията в Техническия Университет – София.

 В тазгодишната класация, в която броят на включените  университети е нараснал от 1600 на 1799 от 104 държави и региони, правейки я най-голямата и най-разнообразна университетска класация до момента, позицията на най-голямото техническо висше училище в страната е 1501+.  В класацията ТУ –  София участва в 4 области – Инженерни науки, Компютърни науки, Физически науки, Бързоразвиващи се икономики, като е високо оценен по показателите „Научноизследователска дейност“, „Преподаване“, „Международна перспектива“ и „Приходи от индустрията“ в съответните области.

Базирана на студентския и преподавателски опит, както и на оценката от страна на правителства и експерти от индустрията, рейтинговата система разкрива как се променя глобалният облик на висшето образование.

От общо класираните 1799 университета, 526 фигурират със статут на „докладващ“, което означава, че са предоставили данни, но не отговарят на критериите за допустимост. Times Higher Education класира само университети, които имат над 200 издадени научни статии.

Поради промяна в методиката и оценяваните показатели, университетът работи активно за изготвянето на нова стратегия за участие в тази и в други международни класации. Подобряването на индикаторите „Международна перспектива“ и „Приходи от индустрията“ е показател за правилната посока на развитие, която Техническият университет – София е поел. Университетът работи активно за постигането на целите за устойчиво развитие и повишаване на социалната ангажираност и отговорност.

 Последвайте ни на 

2022-10-26