Студентски клуб на предприемача към проект "ИННОТЕХ ПРО"„СТУДЕНТСКИ КЛУБ НА ПРЕДПРИЕМАЧА“  набира студенти за обучение

по проект „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри“ (ИННОТЕХ ПРО). 

Бихте ли желали да развиете или да събудите във Вас предприемаческите си умения? Желаете ли да научите много нови неща, да създадете бъдещи контакти, както и да си осигурите успешен старт в професионалната си кариера?

Ако отговорът е ДА - не пропускайте своята възможност да кандидаствате за обучение при нас!

 „Студентски клуб на предприемача“ се ангажира с насърчаване на студентите в областта на научно, методическо и техническо подпомагане за иновативни и креативни разработки.  

Целта е  чрез придобитите знания и умения студентите да могат да участват по-активно в университетския живот, да прилагат техните дигитални и креативни умения, за да взимат активно участие в различни научно-изследователски проекти, конференции, семинари и др. Необходимо е да имат по-чест и пряк контакт с преподавателите не само по време на техните лекционни и семинарни/лабораторни занятия, но и чрез допълнителни извънучебни инициативи. Това ще ги насърчи да развиват потенциала си в научна среда.

„Студентски клуб на предприемача“

         Предвижда  се обучение за развитие на предприемачески умения и дигитална креативност с цел усъвършенстване на личностните качества, умения за общуване и вземане на решения, адаптивност и др. при всеки студент;

         Предвижда се обучение в развиване на презентационни умения;

         Предвижда се състезание между студентите за най-креативни предложения чрез създаване на дигитална платформа за подпомагане на предприемачески инициативи. Ще се предостави възможност за дигитална консултация със специалисти.

 

Покана за студентски клуб на предприемача вижте тук

Обява за студентски клуб на предприемача вижте тук

Заявление за студентски клуб на предприемача вижте тук

Мотивационно писмо за студентски клуб на предприемача вижте тук

Последвайте ни на 

2022-10-26