Откриване на академичната 2022-2023 година в Техническия университет – СофияТържественото откриване на академичната 2022/2023 година в Техническия университет – София ще се състои на 26.09.2022 г. (понеделник) от 10:00 часа в пространството между учебен блок 1 (Ректорат) и учебен блок 2.  

Церемониите по откриване на академичната 2022/2023 година по факултети ще се състоят от 11:00 часа, както следва:

 • Факултет "Електронна техника и технологии" – зала 1154
 • Машиностроителен факултет – зала 4244
 • Факултет по индустриални технологии – 8 –ми ми блок „Цветан Лазаров“
 • Стопански факултет – зала 3129
 • Факултет по транспорта – зала 3239
 • Факултет по телекомуникации – зала 1151
 • Факултет автоматика – зала 2200
 • Електротехнически факултет – във фоайето на учебен блок 12
 • Енергомашиностроителен факултет – зала 2227
 • Факултет по приложна математика и информатика – зала 1153
 • Факултет за английско инженерно обучение – зала 12 114
 • Факултет за френско обучение по електроинженерство – зала 12 601
 • Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт – зала 2130

Във Факултет „Компютърни системи и технологии“ церемониите по откриване на академичната 2022/2023 година ще се проведат, както следва:

 • за специалността „Компютърно и софтуерно инженерство“ – зала 1152 от 11:00 ч.
 • за специалностите „Киберсигурност“ и „Информационни технологии в индустрията“ – зала 1152 от 12:00 ч.

Учебните занятия ще започнат в същия ден от 13:45 часа.
 

Последвайте ни на2022-10-26