Класиране за общежитие на студентите бакалаври първи курс за академичната 2022-2023

Информация за класирането  за общежитие на студентите бакалаври първи курс може да намерите тук

Всички студенти от дадена специалност, кандидатствали за общежитие и имащи бал равен или по-голям от посочения в документа тук ще бъдат настанени в студентско общежитие № 3.

 

Всички студенти бакалаври първи курс, които имат бал по-малък от посочените в документа тук ще бъдат настанени в някое от останалите общежития на Технически университет – София.

 

Настаняването на всички студенти бакалаври първи курс ще се извърши съгласно предварително определения график в Методиката за класиране на студентите за студентските общежития на ТУ – София и графика на настанителна кампания 2022/2023 г.

Информация за реда и начина за настаняване, можете да намерите тук

 

Последвайте ни на2022-10-26